Logowanie

strona startowa

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony http://www.abc-angielski.pl/.

Portal  http://www.abc-angielski.pl/ administrowany jest przez: AGNIESZKA SKIBA, ul. Koszarowa 14/115, 23-200 Kraśnik, NIP: 7151718503, REGON: 061716455 wpisanej do rejestru CEIDG, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Portalu.
 

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się http://www.abc-angielski.pl/ nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Portal informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Portalu. Korzystając ze stron Portalu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 

Rodzaje i cel korzystania przez http://www.abc-angielski.pl/ Plików Cookies?

 • SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in.  polepszenie nawigacji na stronie.

 • STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Portalu za pośrednictwem Partnera.

 • ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Cel: prowadzenie statystyk.

 

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Portalu.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników (zwanym dalej Usługodawcą) jest:
Agnieszka Skiba
ul. Koszarowa 14/115
23-200 Kraśnik
Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - .  Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Skiba, ul. Koszarowa 14/115, 23-200 Kraśnik.
Bezpieczeństwo danych
Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych.
Serwery na których przechowujemy dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej.
Stosujemy zabezpieczenia techniczne i kryptograficzne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym dostępem, zmianą lub usunięciem. Regularnie instalujemy poprawki bezpieczeństwa na serwerach.
Bezpieczeństwo płatności
W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane (na przykład numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.
Jakie informacje są zbierane?
Gromadzimy dane dotyczące Ciebie gdy korzystasz z naszych serwisów internetowych i aplikacji, zakładasz konto w jednym z naszych serwisów, zapisujesz się do newslettera, bierzesz udział w konkursach lub kontaktujesz się z nami.
Dane podawane podczas zakładania konta
Podczas zakładania konta prosimy Cię o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nazwa konta (login) - widoczna publicznie,
 • hasło dostępu,
 • wiek,
 • telefon komórkowy,
 • miejscowość,
 • województwo.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na platformie, ani świadczyć Ci usług dostępu do płatnych kursów.
W niektórych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, konta zakładane są na podstawie danych powierzonych nam przez pracodawcę Użytkownika lub inny podmiot opłacający kurs w imieniu Użytkownika.
Opcjonalne dane konta podawane przez Użytkownika
Po założeniu konta możesz uzupełnić swój profil o opcjonalne dane:

 • zdjęcie (awatar) - widoczne publicznie,
 • login Skype (lub innego komunikatora internetowego),
 • zainteresowania,
 • sygnatura.

W przypadku logowania się do serwisu lub zakładania konta za pośrednictwem zewnętrznego serwisu, na przykład Facebook, pozyskujemy z takiego serwisu id Twojego konta w takim serwisie, imię, nazwisko, adres e-mail, płeć.

Treści przesyłane przez Użytkownika

W trakcie gdy korzystasz z naszych usług, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • historii dokonywanych w serwisach zamówień i płatności, w tym dane wpłacającego (w przypadku wpłat na nasze konto bankowe są to imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego),
 • komunikacja z Tobą skierowana do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, modułu wiadomości w serwisie, formularza kontaktowego, czatu, portali społecznościowych oraz przez telefon,
 • adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których korzystasz z naszych usług,
 • historia korzystania z serwisów i aplikacji mobilnych Usługodawcy,
 • historia nauki (w tym informacje na temat przerabianych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych powtórek, poznanych słów i konstrukcji gramatycznych, wypracowania i nagrania),
 • wiadomości i komentarze publikowane na forum, w dziale sugestie,
 • wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami za pomocą platformy,
 • wyświetlenia reklam i treści oraz interakcja z nimi,
 • inna zawartość, którą przechowujesz na platformie.

Prywatne wiadomości wymieniane pomiędzy Użytkownikami traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.
Logi
Podczas korzystania z Serwisów, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, mogą być zapisywane następujące informacje:

 • data i godzina przesłania żądania,
 • treść i status żądania (na przykład adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),
 • adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,
 • ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
 • nagłówki przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę z której nastąpiło przekierowanie, zawartość ciasteczek).

Ciasteczka (cookies), pamięć przeglądarki i pamięć podręczna urządzenia
Korzystamy z mechanizmów takich jak ciasteczka (cookies), pamięć lokalna przeglądarki (na przykład Web Storage) czy pamięć urządzenia (w przypadku aplikacji mobilnych), mogące przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład dane sesji Użytkownika, preferencje i ustawienia) jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe przyspieszające ładowanie treści.
Ciasteczek używamy także do przechowywania unikalnego identyfikatora obsługi funkcji Zapamiętaj mnie, dzięki którym nie musisz każdorazowo logować się na platformie z danej przeglądarki / aplikacji na konkretnym urządzeniu, o ile nie wylogujesz się w międzyczasie za pomocą przycisku Wyloguj, ciasteczko nie wygaśnie / nie zostanie przez Ciebie skasowane i nie zmienisz w międzyczasie hasła dostępu do konta.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki możliwe jest także usunięcie zapisanie wcześniej danych.
Tagi pikselowe
Stosujemy tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane na przykład w wiadomości e-mail lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości e-mail czy wyświetlenie danej strony.
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy do tego podstawę prawną.
Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy):

 • zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym prowadzenie Twojego konta w serwisie i obsługa płatności,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie działania usług, rozwiązywanie problemów technicznych,
 • wysyłanie powiadomień wiadomości powiązanych z dokonywanymi transakcjami i kończącymi się abonamentami,
 • rozliczanie umowy po jej zakończeniu.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO (wypełnianie ciążących nas obowiązków prawnych):

 • prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe,
 • przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami,
 • obsługa reklamacji,
 • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes):

 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie,
 • monitorowanie aktywności w serwisach i aplikacjach mobilnych w celu rozwoju świadczonych usług i poprawiania komfortu ich użytkowania,
 • rozliczenia z partnerami, za pośrednictwem których zamawiasz nasze usługi,
 • marketing bezpośredni (na przykład informowanie użytkowników o naszych usługach),
 • wypełnianie wobec partnerów dostarczającym nam treści i oprogramowanie niezbędne używane do świadczenia usług,
 • prowadzenie promocji, konkursów i programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział,
 • wprowadzanie ulepszeń w istniejących usługach i produktach (na przykład przesyłane wypracowania pomagają nam rozwijać system wykrywania i korekty błędów, a także analizować jakie rodzaje błędów popełniane są najczęściej),
 • opracowywanie nowych usług i produktów,
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,
 • oferowanie lepiej dopasowanych treści, w tym wyników wyszukiwania czy zawartości kursów,
 • lepsze dopasowywanie reklam, które pozwalają nam oferować część usług nieodpłatnie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć, egzekwowanie roszczeń prawnych.

Stosowanie profilowania
Zebrane dane stosujemy także do profilowania użytkowników, to jest przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany w celu prognozowania zachowania i osobistych preferencji użytkowników. Nie wywołuje to jednak wobec Ciebie skutków prawnych i nie wpływa w istotny sposób na Twoją sytuację.
Komu przekazujemy Twoje dane?
Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom
Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, obsługującym pocztę elektroniczną,
 • podmiotom obsługującym w naszym imieniu płatności,
 • podmiotom prowadzącym rachunkowość i rozliczenia podatkowe,
 • podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub usługi doradcze,
 • partnerom promującym nasze usługi,
 • administratorom grup, jeżeli korzystasz z naszych usług za pośrednictwem organizacji (takiej jak na przykład Twój pracodawca lub Twoja szkoła),
 • nauczycielom i podwykonawcom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem kursów językowych, jeżeli usługa z której korzystasz obejmuje opiekę lektorską, zajęcia online lub zajęcia stacjonarne.
 • w przypadku zajęć z nauczycielem: podmiotom oferującym narzędzia wspomagające organizację, prowadzenie i rozliczanie zajęć.

W przypadku kursów opłacanych za pośrednictwem innej firmy lub organizacji (na przykład Twojego pracodawcy), przekazujemy dane osobowe uczestników kursu do celów rozliczeń (imię, nazwisko, adres e-mail), a w przypadku niektórych naszych klientów, za Twoją zgodą, także do celów monitorowania Twoich postępów nauki. Wyrażenie takiej zgody może być warunkiem pokrycia kosztów Twojego kursu przez zewnętrzny podmiot.
Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej
Korzystamy z usług od dostawców w różnych krajach, w tym mających główną siedzibę poza Unią Europejską (na przykład w USA). Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych różnią się od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym - przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne.
Przykładami takich dostawców usług na dzień pisania niniejszej polityki prywatności są Amazon Web Services z siedzibą w USA, Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA.
 
Przysługujące uprawnienia
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość złożenia wniosku o:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
 • usunięcie przetwarzanych danych,
 • usunięcie danych opublikowanych bezpodstawnie w naszych serwisach internetowych,
 • udostępnienie przetwarzanych w sposób automatyczny danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, na przykład w celu przeniesienia ich do innego administratora danych.

Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy składać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
Większość danych osobowych powiązanych z kontem możesz przejrzeć lub zmodyfikować na stronie http://www.abc-angielski.pl/rejestr/ , zakładka Moje Konto.
W celu autoryzacji składanych wniosków związanych z danymi osobowymi nasz pracownik może także poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej żądanie.
Masz także prawo, aby w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Okres przechowywania danych
W przypadku cofnięcia zgody odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub rozwiązania wszystkich umów, na podstawie których były przetwarzane, dane te zostaną przez nas usunięte z zastrzeżeniem, że:

 • Staramy się chronić dane użytkowników przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem. Dlatego w niektórych wypadkach występuje opóźnienie pomiędzy usunięciem jakichś danych na koncie, a momentem usunięcia kopii tych elementów z naszych serwerów.
 • W wyjątkowych przypadkach (na przykład ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, naruszenie przez Ciebie regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa) możemy zachować dane niezbędne do ustalenia zakresu naruszeń czy dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od daty wycofania zgody lub rozwiązania umowy.
 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i rachunkowych, przez okresy określone w odpowiednich przepisach.
 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zapewnienia rozliczalności przechowywanych danych osobowych, w związku z tym będziemy przechowywać niezbędne informacje i dokumenty przez okres konieczny do wypełnienia tego obowiązku.
 • Dane nie będą mogły zostać usunięte jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne według przepisów prawa w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.

Organ nadzorczy
W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
Zmiany w polityce prywatności
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej http://www.abc-angielski.pl/polityka-cookies/ .

Data aktualizacji polityki prywatności: 24 maja 2018.


 

 

 

Posiadamy Certyfikat Solidnej Marki

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS